Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +

Reglamento

Regla 1. El Joc

1-1. General
El joc de Fútbolgolf consisteix en xutar una pilota des d’un "teeing ground” (una àrea marcada designada pel primer xut d’un forat), i un cop la pilota s’hagi parat, xutar un altre cop. Aquest procés es repeteix fins que la pilota entri en el forat.
1-2. Influir sobre la Pilota
Un jugador no pot fer res per canviar la posició o el moviment d’una pilota, excepte d’acord amb les regles.
1-3. Punts no Inclosos en les Regles
Si hi ha qualsevol punt de disputa no inclòs en les Regles, el Comité/l’Àrbitre haurá de prendre la decisió.

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA 1-2 : El Comité decidirá sobre la desqualificació dels jugadors implicats.

Regla 2. "Match Play”
Les Regles del "Match Play” no están incloses en aquesta secció.

Regla 3. "Kick Play”
3-1. General: El Guanyador

Una competició "stroke play” consisteix en que els jugadors completin cada forat d’una ronda o rondes estipulades, i per cada ronda, tornin una fitxa de punts on hi ha una puntuació total per cada forat. Cada jugador juga contra tots els altres en aquesta competició. El jugador que juga una ronda o rondes estipulades con el mínim de cops, és el guanyador. Si el Comité decideix que un "play-off” (desempat) no és factible per determinar el guanyador, aleshores el métode mes apropiat per desempatar seria comparar les fitxes de punts. Com podríen determinar el guanyador basat en el millor resultat en l’última ronda. Si els jugadors empetats tenen el mateix resultat en l’última i definitiva ronda, han de revisar els últims nou forats, després els últims sis, després els últims tres, i finalment el forat 18.
3-2. Fallida en Ficar la Pilota en el Forat
Si un jugador falla en ficar la pilota en cap dels forats i no ho aconsegueix abans de passar a un altre "teeing ground”, o en el cas del últim forat de la ronda abans de deixar el "green”, queda desqualificat.
3-3. Negativa de Seguir una Regla
Si un jugador es nega a seguir una Regla que afecta els drets d’un altre jugador, queda desqualificat.
3-4. Sanció General
La sanció per incompliment d’una Regla del "Kick Play” és dos xuts, si no s’indica d’altra manera.

Regla 4. Equipament
4-1. Calçat
El jugador pot escullir el tipus de calçat excepte si pot danyar el camp. El Comité deu prendre la decisió.
4-2. Tees
Es permeten "tees” en algúns camps. El Comité deu prendre la decisió abans de començar el torneig.

Regla 5. La Pilota
5-1. General
La pilota deu ser una pilota de futbol del tamany 6 i rodona.
5-3. Una Pilota no Apta
Una pilota no és apta si está esquerdada o deformada. Una pilota es apta si té una petita ratlla o esgarrapada o té la pintura danyada o descolorida. Una pilota no apta per jugar deu ser canviada.
SANCIÓ PER VIOLAR LES REGLES : Dues sancions.

Regla 6. El Jugador
6-1. Regles
És la responsabilitat del jugador coneixer les regles.
6-3. Hora de Començar i Grups
El jugador ha de començar a la hora marcada pel Comité. En el "Kick Play”, el jugador s’ha de quedar durant tota la ronda en el grup fixat pel Comité, a no ser que el Comité autoritzi o ratifiqui un canvi.
6-5. Pilota
La responsabilitat de jugar la pilota correcta és del jugador. Cada jugador hauría de posar una marca d’identificació en la seva pilota.
6-6. Puntuació en "Kick Play”
Després de cada forat, el marcador hauría de comprovar la puntuació del jugador i apuntar-la. Quan s’hagi completat una ronda, el marcador ha de signar la fitxa de punts i donar-la al jugador. Si hi ha més d’un marcador, cadascun ha de signar per la part que li correspon.
Després d’acabar una ronda, el jugador deu comprovar la seva puntuació per cada forat i aclarir qualsevol dubte amb el Comité. El jugador ha d’assegurar que el marcador o els marcadors hagin signat la fitxa, signar la fitxa ell mateix, i tornar-la al Comité com més aviat millor.

SANCIÓ PER VIOLAR LES REGLES : Desqualificació.No es permet cap canvi en la fitxa de punts després de que el jugador l’hagi tornat al Comité.
El jugador és responsable per la exactitud de la puntuació registrada en la seva fitxa per cada forat. Si torna la fitxa amb una puntuació més baixa que la real, queda desqualificat, i si torna la fitxa amb una puntuació més alta que la real, és la definitiva.
El Comité és responsable de les sumes de las puntuacions en la fitxa.

Regla 7. Pràctiques
7-1. Abans o Entre Rondes
Durant qualsevol dia d’un torneig, un jugador pot practicar en el camp de competició abans o després d’una ronda si el Comité ho permet.
7-2. Durant la Ronda
Els jugadors no poden practicar xuts mentre s’está jugant un forat.

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA 7-2 : Dos xuts de sanció.

Regla 8. Consells
8-1. Consells
Durant una ronda, un jugador pot donar consells a qualsevol persona participant en el torneig o demanar consells de qualsevol en al mateix grup. Un jugador no pot donar informació equivocada al seu contricant.

NO HI HA SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA 8-1.

Regla 9. Informació sobre els Cops Donats
9-1. General
El nombre de cops d’un jugador inclou els cops de sanció. Un contrincant que ha incorregut una sanció ha d’ informar al seu marcador com més aviat millor.

Regla 10. Ordre de Joc
El jugador amb la puntuació més baixa en un forat és el primer en jugar en el proper "teeing ground”. El jugador amb la segona puntuació més baixa és el segón, etc. Si dos o més jugadors tenen la mateixa puntuació en un forat, segueixen el mateix ordre en el proper "teeing ground” que en l’anterior.
Després de que els jugadors hagin començat a jugar un forat, la pilota que está més llunyana del forat és la primera en jugar.
Si la pilota está prop del forat, el jugador pot, havent consultat als altres jugadors, escullir ficar la pilota en el forat.
Si un jugador juga quan li tocava a un altre, no hi ha sanció.

Regla 11. Teeing Ground
11-1. Teeing

Quan un jugador está xutant una pilota en un "teeing ground”, s’ha de jugar dins el teeing ground i des de la superficie o d’un "tee” en la superficie. Un jugador pot posar-se fora del "teeing ground” per xutar una pilota dins l’àrea.
11-2. Marcadors de Tee
Els marcadors de tee han d’estar fixes. No está permés que un jugador mogui un marcador de tee.
11-3. Pilota que Cau del Tee.
Si una pilota cau d’un tee quan no está en joc o quan un jugador s’está preparant, es pot tornar a posar al tee sense cap sanció.

SANCIÓ PER VIOLAR LES REGLES 11-1 i 11-2 : Dos xuts de sanció.

Regla 12. Buscar i Identificar una Pilota
12-1. Buscar una Pilota; Veure una Pilota

Quan es busca una pilota en qualsevol lloc del camp, el jugador pot tocar i torçar l’herba, joncs, arbustos, bruc i altres plantes, pero només lo necessari per trovar i identificar la pilota, sempre i quan aixó no millori la posició de la pilota o la línea de joc. No pot trencar res en el camp. No hi ha sanció per fer que la pilota es mogui, pero s’ha de tornar al seu lloc.
12-2. Identificar la Pilota

La responsabilitat de jugar la pilota correcta és del jugador. Cada jugador deu posar una marca d’identificació en la seva pilota. Si un jugador pensa que una pilota és seva i és necessari agafar-la per identificar-la, ho pot fer, sense sanció. Abans d’aixecar la pilota, el jugador deu informar als seus contrincants.
Si el jugador no compleix tot o qualsevol part d’aquest procès, o si aixeca la seva pilota per identificar-la quan no és necessari, tindrá una sanció d’un cop.
Si la pilota aixecada és del jugador, l´ha de tornar al seu lloc. Si no ho fa, tindrá una sanció per no seguir la Regle 12-2, pero no hi ha cap sanció adicional.

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLE 12-2 : Dos xuts de sanció.

Regla 13. Una Pilota Xutada des d’on Descansa
13-1. General
La pilota s’ha de xutar quan está parada i tal com descansa, excepte en els seguents casos:
Pilota en obstacle d’aigua – veure Regla 13-4
Pilota moguda des d’on descansa – veure Regla 18
13-2. Millorar la Posició
Un jugador no pot intentar millorar la posició de la seva pilota, la línea de joc o una àrea raonable mes enllà del forat, o l’àrea on ha de fer caure o posar la pilota, movent, torçant o trancant qualsevol cosa que creix o está fixe (Excepció: Pilota en obstacle)
13-3. Posició

El jugador pot plantar els peus en prendre la posició per xutar, sense trencar branques o semblant.
13-4. Pilota en Obstacle d’Aigua

Un jugador no pot xutar la pilota des d’un obstacle d’aigua (Per treure una pilota d’un obstacle d’aigua, veure Regla 26)

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA : Dos xuts de sanció.

Regla 14. Xutant la Pilota
14-1. S’ha de donar un cop net a la pilota
S’ha de donar un cop net a la pilota amb el peu.
14-2. Ajuda
En xutar la pilota un jugador no pot aceptar ajuda física.

SANCIÓ PER VIOLAR LES REGLES 14-1 O 14-2 : Dos xuts de sanció.

Regla 15. Sustitució de Pilota; Pilota Equivocada
15-1. General

Un jugador ha d’acabar la ronda amb la pilota jugada des de la primera àrea de teeing, excepte si la pilota s’ha perdut, s’ha danyat o no está en condicions per jugar (Veure Regla 5-3), en quin cas es pot substuir.
15-3. Pilota Equivocada.
Si un jugador xuta una pilota equivocada, tindrá una sanció de dos xuts. Els xuts fets per un jugador amb una pilota equivocada no compten en la fitxa de punts. Si la pilota equivocada és d’un altre jugador, el propietari ha de posar la pilota en el lloc des d’on es va jugar primer.

Regla 16. El "Green” (El Camp)
16-1. Aixecant i Netejant la Pilota
Una pilota que está en el "putting green” es pot aixecar i netejar. La posició de la pilota s’ha de marcar abans d’aixecar-la i s’ha de tornar la pilota a aquell lloc (Veure Regla 20-1).
16-2. Pilota Penjant sobre Forat.

Quan qualsevol punt de la pilota penja sobre la vora del forat, al jugador se li dona prou temps com per arribar al forat sense retard innecessari, i 10 segons més per determinar si la pilota s’ha parat. Si en aquest temps la pilota no ha caigut dins el forat, es considera parada. Si la pilota cau dins el forat després, es considera que el jugador ha ficat la pilota dins el forat amb l’ultima xutada i que ha d’afegir una xutada de sanció a la seva puntuació per aquell forat; si no, no hi ha sanció sota aquesta regle.
16-3. Xutant quan una Altra Pilota està en moviment.

Un jugador no pot xutar mentre una altra pilota s’està movent després d’una xutada des d’el putting green, però si un jugador ho fa, no hi ha sanció si era el seu torn. (Aixecant la pilota, ajudant o interferint en el joc mentre una altra pilota s’está movent – Veure Regla 22).

Regla 17. El "Flagstick” (La Bandera)
17-1. Treure o Aixecar el Flagstick

Abans de fer una xutada des de qualsevol punt del camp, un jugador pot fer que es tregui o s’aixequi la bandera per indicar la posició del forat.
17-2. Assistència no Autoritzada de la Bandera.

Si un altre jugador treu o aixeca la bandera sense el consentiment o coneixement del jugador mentre està xutant o mentre la pilota està en moviment, i aquest fet pot alterar el moviment de la pilota, l’altre jugador tindrà una sanció aplicable.
17-4. Pilota Descansant contra la Bandera.

Quan la pilota d’un jugador descansa contra la bandera en el forat i la pilota no cau dins el forat, el jugador o una altra persona autoritzada per ell pot treure o moure amb suavitat la bandera, i si la pilota cau dins el forat, es considera que el jugador ha ficat la pilota amb l’última xutada; si no és així, la pilota, si es mou, s’ha de posar a la vorera del forat, sense sanció.

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA 17-2 : Dos xuts de sanció.

Regla 18. Moure una Pilota Parada
18-1. Per una Altra Persona

Si una altra persona mou una pilota que està parada, no hi ha sanció i s’ha de tornar la pilota al seu lloc. Nota: Per poder aplicar aquesta regla, ha de ser cert, o pràcticament cert,que una altra persona hagi mogut la pilota. Si no hi ha certesa, el jugador ha de xutar la pilota des d’el lloc on cau. (Pilota parada del jugador moguda per una altra pilota – Veure Regla 18-5).
18-2. Per el Jugador o l’Equipament.

El jugador tindrà una sanció d’una xutada. Si es mou la pilota (el lloc original canvia) s’ha de tornar al lloc, tret que el moure la pilota sigui després de que el jugador hagi començat el xut o el moviment del peu per la xutada i es fa la xutada.

Sota las Regles, no hi ha sanció si, sense voler, un jugador fa que la seva pilota es mogui en las següents circunstancies:

. Buscant un pilota.

· Aixecant una pilota sota una Regla – Regla 20-1

· Treient un impediment en el "green” – Regla 23-1

· Treient un obstacle movible – Regla 24-1
18-4. Per un Altre Jugador o el Seu Equipament

Si un altre jugador o el seu equipament mou, toca o fa que es mogui la pilota del jugador, no hi haurà sanció. Si es mou, s’ha de tornar al seu lloc. (Jugant una pilota equivocada – Regla 15-3).
18-5. Per una Altra Pilota

Si la pilota está parada i en aquesta situació és moguda per una altra pilota en moviment desprès de la xutada, la pilota s’ha de tornar al seu lloc. No hi ha sanció.

SANCIO PER VIOLAR LA REGLA : Dos xuts de sanció.

Regla 19. Pilota en Movimdent Desviada o Parada
19-1. Per una Altra Persona.

Si la pilota en moviment del jugador està desviada o parada accidentalment per una altra persona, no hi ha sanció i la pilota s’ha de xutar des d’on està, excepte si l’àrbitre o el Comité determina que la pilota hagi sigut desviada o parada a posta per una altra persona. Regla 1-4 s’aplica al jugador. Si l’altra persona és un altre jugador, la Regla 1-2 s’aplica a ell.
19-2. Per el Jugador o el Seu Equipament.

Si la pilota del jugador està desviada o parada accidentalment per ell mateix o el seu equipament (la pilota i marcadors de la pilota no compten), el jugador tindrà una sanció de una xutada. La pilota s’ha de jugar des d’el lloc on està.
19-4. Per un Altre Jugador o el Seu Equipament

Veure Regla 19-1 sobre una pilota desviada per una altra persona.
19-5. Per una Altra Pilota
Pilota parada:

Si la pilota del jugador en moviment després de la xutada està desviada o parada per una pilota en joc i parada, el jugador ha de jugar la pilota des d’on està. No hi ha sanció.
Pilota en Moviment:

Si la pilota del jugador en moviment desprès de la xutada està desviada o parada per una altra pilota en moviment desprès d’una xutada, el jugador ha de jugar la pilota des d’on està. No hi ha sanció.

SANCIÓ PER VIOLAR LA REGLA : Dos xuts de sanció.

Regla 20. Aixecar, Marcar i Posicionar
20-1. Aixecar i Marcar

Un pilota es pot aixecar segons les Regles per el jugador o una altra persona autoritzada per el jugador. En tot cas, el jugador es responsable per qualsevol violació de les Regles.
S’ha de marcar la posició de la pilota abans de aixecar-la segons una Regle que requereix que sigui sustuida. Si no es marca, el jugador rebrà una sanció d’una xutada i la pilota s’ha de canviar. Si no es canvia, el jugador rebrà una sanció general per violar aquesta Regla, pero no hi ha una sanció adicional sota la Regla 20-1.

Nota: La posició de la pilota que s’hagi d’aixecar ha de marcar-se posant un marcador de pilota, una moneda o un altre objecte just al darrera de la pilota.
20-3. Posicionament

Si es vol posicionar una pilota sota les Regles, l’ha de posar el jugador. S’ha de posar al lloc on es va aixecar. Davant del marcador de la pilota.
Pilota que no Para en el Seu Lloc. Si al posar una pilota no para en el lloc on es posa, no hi ha sanció i la pilota s’ha de canviar.

SANCIO PER VIOLAR LES REGLES 20-1 & 20-3 : Dos xuts de sanció.

Regla 21. Netejant la Pilota
Una pilota en el "green” es pot netejar quan s’aixeca sota la Regle 16-1. En altres casos, una pilota en joc NO es pot netejar quan s’aixeca except quan s’ha aixecat:
a. Per determinar si no está en condicions de jugar (Regla 5-3)

b. Per identificació (Regla 12-2), en quin cas es pot netejar només lo necessari com per identificar

c. Per que está ajudant o interferint en el joc (Regla 22)

Regla 22. Pilota Ajudant o Interferint en el Joc
22-1. Pilota Ajudant en el Joc

Excepte si la pilota está en moviment, si un jugador considera que una pilota podría ajudar a un altre jugador, pot aixecar la pilota si és la seva. Una pilota aixecada sota aquesta Regla s’ha de marcar i tornar (Veure Regla 20-3). NO es pot netejar la pilota, tret de que estigui en el "green” (Veure Regla 21). In "Kick Play” un jugador que hagi de aixecar la seva pilota pot jugar primer per no tenir que aixecar-la.
En "Kick Play”, si el Comité determina que els jugadors han acordat no aixecar una pilota que pogui ajudar a un altre jugador, estarán desqualificats.
Excepte quan una pilota está en moviment, si un jugador considera que una altra pilota pot interferir en el seu joc, pot fer que s’aixequi i es marqui. Una pilota aixecada sota aquesta Regla s’ha de canviar (Veure Regla 20-3). La pilota no es pot netejar, tret de que estigui en el "green” (Veure Regla 21). In "Kick Play”, un jugador obligat a aixecar la seva pilota pot jugar primer per no tenir que aixecar-la.

SANCIO PER VIOLAR LA REGLA : Dos xuts de sanció.

Regla 23. Obstacles Solts
23-1.Ajuda
Quan la pilota está en o tocant qualsevol obstacle solt (així com branques soltes i semblant), l’obstacle es pot treure sense sanció. Si treure un obstacle solt per el jugador fa que la pilota es mogui, s’aplica la Regla 18-2.
En el "green”, si la pilota o el marcador de la pilota es mou accidentalment en el procés de treure un obstacle solt, la pilota o el marcador s’ha de tornar al seu lloc. No hi ha sanció.
Quan la pilota está en moviment, un obstacle solt que pogui afectar el moviment de la pilota s’ha de treure.

Regla 24. Obstacles
24-1. Obstacles movibles

Un jugador pot desfer-se’n, sense sanció, d’un obstacle movible. L’obstacle es pot treure i tornar a posar.
24-2. Obstacle no movible

Un jugador pot desfer-se’n, sense sanció. S’ha de posar la pilota a 3 metres i no més a prop del forat que el punt més proper de "relief”.


Regla 25. Condicions del Camp Anormals
El Comité pot fer una Regla Local indicant las condicions anormals del camp. La pilota s’ha de posar a 3 metres i no més a prop del forat que el punt més proper de "relief”.

Regla 26. Pilota Trobada en Obstacle d’Aigua
Si una pilota es troba en un obstacle d’aigua, s’ha de posar i jugar la pilota lo més a prop possible del lloc des d’on la pilota original es va jugar, amb un xut de sanció. Sota aquesta Regla, el jugador pot aixecar i netejar la seva pilota. No es permet que la pilota es jugui dins l’obstacle d’aigua si no está plenament dins.

SANCIO PER VIOLAR LA REGLA 26 : Dos xuts de sanció.

Regla 27. Pilota Perduda o Fora de Joc
Si es perd una pilota com a resultat de no poder trobar-se o identificar-se com a seva per el jugador dins de 5 minuts, el jugador ha de jugar amb una pilota nova, amb una sanció d’una xutada, lo mes a prop posible d’on es va perdre la pilota original. Si la pilota está fora de joc, el jugador ha de jugar, amb una sanció d’una xutada, lo mes a prop possible del lloc des d’on es va jugar la pilota original.

Regla 28. Pilota No Jugable
El jugador pot considerar la seva pilota no jugable en qualsevol punt del camp, excepte si la pilota esta dins un obstacle d’aigua (Veure Regla 26). El jugador es l’únic jutge d’això. Si el jugador pensa que la seva pilota no es jugable, ha de posar la pilota a tres metres del forat, amb una sanció de una xutada.